nieuwe regelgeving drones

Groei drones vraagt om vernieuwen Aldus minister kamp

“Het voornemen van het kabinet is er op gericht om op korte termijn de regelgeving zodanig aan te passen dat de mogelijkheden voor beroepsmatig gebruik van drones worden verruimd. Voor het gebruik van lichtere drones zullen eenvoudiger eisen gaan gelden dan voor zwaardere drones. Het is de bedoeling om met de nationale regelgeving zo veel mogelijk aan te sluiten bij eventuele Europese regelgeving, die naar verwachting pas in 2017 tot regels zal leiden. Op deze manier ontstaat er een gelijk speelveld voor de Nederlandse industrie ten opzichte van andere Europese spelers.”

Samen met de ministers van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heb ik begin dit jaar een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin is aangegeven dat er meer ruimte komt voor het gebruik van drones. Drones, oftewel onbemande luchtvaartuigen, hebben veel potentieel voor publiek en commercieel gebruik. Op 1 juli 2015 treedt er regelgeving in werking voor het beroepsmatig gebruik van drones. Deze regelgeving biedt kansen voor bedrijven en overheden, waarbij telkens een goede balans moet worden gezocht met publieke belangen zoals veiligheid en privacy. Ook ga ik de commerciële toepassing van drones voor het agro domein verder operationaliseren. Deze verkenning zal begin 2016 gereed zijn.

Kamerstuk 30 806, nr. 28.

Stimuleren van nieuwe verdienmodellen

De casuïstiek binnen de vier aangegeven categorieën laat zien dat het vernieuwen van regelgeving op diverse terreinen actueel is, dwars door sectoren heen speelt en vaak gaat over het aanpassen van bestaande processen en werkwijzen aan nieuwe innovaties en verdienmodellen. Oplossingen zitten bijvoorbeeld op het herijken van regelgeving voor een gehele sector, zoals bijvoorbeeld bij de taximarkt, als ook op het creëren van maatwerkregelgeving zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam doet bij particuliere vakantieverhuur. Daarnaast is het van belang om na te blijven denken over de innovaties van de toekomst en hier vanuit het perspectief van regelgeving tijdig en adequaat op in te spelen, zoals nu gebeurt bij de zelfrijdende auto en drones. Bij complexe wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, is het bovendien van belang om duidelijkheid te bieden aan gebruikers over de ruimte die er is voor innovatie.

Alle toepassingen omtrent de inzet van “eenvoudige” en lichte drones tot 4 KG vallen nog onder de huidige wet en regelgeving.
Of het voostel van minister kamp enigsinds haalbaar is, zal blijken uit de onderbouwing die aangeleverd dient te worden.
Wat wel duidelijk voorrang krijgt aldus de actuele brief zijn de commerciële kansen om drones in te zetten in de huidige economie.

Uiteraard volgen wij al het nieuws op de voet en houden wij je direct op de hoogte …..

Groeten Drone-Flight team

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.