Berichten

Luchtvaartpolitie ontvangt 96 meldingen over rondvliegende drones.

In 2016 heeft de Luchtvaartpolitie 96 meldingen ontvangen over rondvliegende drones. Het jaar ervoor waren dat er nog 64.

Dat meldt de NOS donderdag op basis van cijfers van de politie (luchtvaartpolitie). Het is in Nederland toegestaan om met een drone te vliegen, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Zo mag alleen overdag worden gevlogen en mogen de apparaten niet te dicht bij vliegvelden komen. Heel Amsterdam wordt gezien als luchtruim van Schiphol, waardoor dronevliegen daar niet is toegestaan.

Vorig jaar werd in totaal 36 keer proces-verbaal opgemaakt omdat mensen de droneregels overtraden. 23 mensen schikten hun zaak.

Eén van hen was Blendle-oprichter Alexander Klöpping, die 300 euro betaalde nadat hij boven Amsterdam had gevlogen met zijn drone. In zijn podcast vergeleek hij zijn dronevlucht met fietsen door rood licht: “Je weet dat het niet mag, maar je doet het toch.”

Bron:Nu.nl

meldingen IL&T

Luchtvaartpolitie reageert sneller op meldingen

Luchtvaartpolitie reageert sneller op meldingen

De luchtvaartpolitie gestationeerd te schiphol, voert dagelijks controles uit op diverse aviation activiteiten waaronder 99% al het luchtverkeer op en om Schiphol. Ook al het droneverkeer word nauwlettend in de gaten gehouden met mbt het juiste gebruik in de hobbyisten en bij professionele inzet op Pre-flight checklists, verplichte keuringen en overige voorbereidingen.
Drones worden vandaag de dag steeds meer ingezet bij dagelijkse activiteiten , w.o. tv-producenten, makelaars, producenten en meer commerciele activiteiten. Met een enorme groei van z’n 100.000 drones per jaar zijn ze nu al niet meer weg te denken uit de maatschappij. Daar waar bij de meeste hobbymatige inzet de regels soms niet (voldoende) bekend zijn, doet de overheid haar best deze met een gloednieuwe campagne onder de aandacht te brengen.

Hieronder kan je meekijken op een controle die de luchtvaartpolitie dagelijks uitvoert. Ook al is dit stukje na alle waarschijnlijkheid in scene gezet, de uitvoering en vervolging van verkeerde inzet kan je duur komen te staan…

Bron : Schiphol

Meer incidenten met drones gemeld

Meer incidenten (hobbymatige sector) met drones gemeld

Het aantal incidenten met recreatieve drones is tot eind mei van dit jaar al groter dan over geheel vorig jaar: 39 tegen 15. Bijna alle voorvallen van dit jaar -37- zijn gemeld door piloten die er een in de buurt van hun toestel zagen. Dit blijkt uit het informatieblad ‘Voorvallen met drones/RPAS’ dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vandaag heeft gepubliceerd.

De toename kan verband houden met het stijgende drone-gebruik. Hoeveel recreatieve drones er in Nederland zijn, is niet precies bekend maar iedereen kan zo’n drone kopen. Er zijn wel regels waar deze dronebezitters zich aan moeten houden.

Het is bijvoorbeeld verboden om met een drone te vliegen op of nabij vliegvelden, vanwege het risico dat de drone op een vliegtuig botst. Van de gemelde voorvallen dit jaar ging het 31 keer om recreatieve drones die in de buurt van een luchthaven vlogen, waarvan 24 bij Schiphol.

Over ongelukken met personen zijn tot nu toe geen meldingen binnengekomen. Wel waren er enkele risicovolle situaties. Twee keer viel er een recreatieve drone door het dak van een huis. Ook beschadigde een drone een auto.

Beroepsmatig
Over drones die beroepsmatig worden ingezet, kwamen vorig jaar 28 meldingen binnen. Tot en met mei van dit jaar waren dat er 17. Anders dan bij de recreatieve drones gaat het bij de meldingen over professionele drones (ofwel Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS) vaak over technische problemen. Meestal stort de RPAS dan neer. Bij geen van deze crashes was sprake van schade aan derden.

De meldingen over risicovolle incidenten tussen beroepsmatig ingezette drones en bemande luchtvaart, komen vrijwel allemaal van drone-eigenaren zelf. Het gebied waarin een RPAS-drone vliegt, is voor bemande luchtvaart verboden of te vermijden gebied. Hier is het dus de bemande luchtvaart die een voorval veroorzaakt. Zo moest een RPAS-vlucht worden afgebroken omdat een helikopter laag in het RPAS-gebied vloog.

Er zijn in 2015 in totaal 24 processen-verbaal opgemaakt door de politie vanwege het overtreden van de regels voor recreatief en niet-recreatief drone-gebruik.

Vergunningen
Voor beroepsmatig gebruik van drones zijn vergunningen verplicht. Zo’n 200 professionele drones zijn ingeschreven in het luchtvaartuigregister. Ongeveer 150 mensen beschikken inmiddels over een vliegbewijs voor ‘remote pilot’ (RPA-L).

Van de ruim 70 bedrijven die een ‘oude’ ontheffing hebben om met drones te vliegen, hebben er circa 25 deze al omgezet in een nieuwe vergunning: de zogeheten ‘RPAS operator certificate’ ROC. De geldigheid van de ontheffingen loopt op termijn af.

Sinds juli 2016 zijn 40 vergunningen ROC-light uitgegeven. Daarmee mag beroepsmatig gevlogen worden met drones die minder wegen dan vier kilo, zonder vliegbewijs en zonder technische keuring. Zo’n lichte drone mag maximaal 50 meter hoog en op maximaal 100 meter afstand van de piloot vliegen.

Bron : Inspectie leefomgeving & Mileu

Dijksma: meer voorlichting over veilig vliegen met drones

Dijksma: meer voorlichting over veilig vliegen met drones

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaat de voorlichting over het veilig vliegen met drones snel intensiveren. Zo komt er een radio-campagne waarin drone-gebruikers worden gewezen op de regels die er gelden. Ook wordt veilig vliegen extra onder de aandacht gebracht in advertenties in bladen en op reclameposters op straat. Dijksma zet deze stap mede naar aanleiding van een recent incident op Schiphol waarbij piloten melding maakten van drones in de lucht, terwijl het rond luchthavens verboden is om te vliegen met een drone. Dit meldt Dijksma vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma: ‘’Er komen dagelijks drone-gebruikers bij. Het wordt dus steeds belangrijker dat mensen op de hoogte zijn van de geldende regels en dat zij gecontroleerd en beboet worden als zij niet veilig vliegen. Het is evident dat de vliegveiligheid van de bemande luchtvaart te allen tijden voorop staat”.

Op dit moment kunnen kopers van drones via folders bij aankoop en via internet geïnformeerd worden over veilig drone-gebruik. Dit wordt uitgebreid met een radiocampagne, reclameposters op straat en advertenties. Verder is het beleid voor de recreatieve drone-gebruiker gericht op een intensieve handhaving, zo schrijft Dijksma aan de Tweede Kamer. Zoals reeds voorzien was, worden de regels naar verwachting eind 2016 nog aangescherpt zodat gebruikers van recreatieve drones straks minder hoog (max 50 meter) en minder ver (max 100 meter) mogen vliegen.

Dijksma heeft gesproken met vertegenwoordigers van de grootste producenten van recreatieve drones over de technische mogelijkheden die er zijn om vliegen in de buurt van luchthavens onmogelijk te maken (geo-fencing). De producenten worden betrokken bij de publiekscampagne om deze zo effectief mogelijk te maken. Ook wil Dijksma in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken of de straffen die opgelegd kunnen worden bij een overtreding hoog genoeg zijn.

Dijksma gaat verder na hoe andere landen in Europa recreatieve drones in een speciaal register opnemen om te bezien of de ervaringen in deze landen ook in Nederland bruikbaar zijn. En zij wil dat er onderzoek gedaan wordt naar het effect van een botsing tussen een drone en een verkeersvliegtuig. Omdat meerdere landen met dit vraagstuk te maken hebben zal zij dit in Brussel agenderen. In de tussentijd vraagt ze aan het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) of er nu al meer informatie te geven is.

Bron: rijksoverheid.nl

Nederlands initiatief “Drone-Bird Roofvogels” overgenomen door de Britten

Drones moeten geweerd worden door inzet roofvogels

Als het aan de Nederlandse veiligheidsdiensten ligt, is er een reëele kans dat er in de toekomst RPAS uitgerust worden met biologische wapens, bommen of giftige gassen op mensen of gebouwen zullen worden losgelaten door de verkeerde inzet van drones en drones verder uitgebuit worden voor terroristische activiteiten. Om dit tegen te gaan is er een initiatief opgestart om de roofvogels met spoed klaar te stomen om deze dreigingen tegen te gaan.
De vraag of dit dan ook reëel is laten we in het midden, maar dat er aan een veiligheid van de medemens gewerkt word is zeer zeker het geval.

De Britten

Dat dit niet onopgemerkt blijft blijkt wel uit het feit dat ook Engeland dit initiatief gaat overnemen en hun vogels ook gaat trainen om een eventuele dreiging meteen de kop in te drukken.
Afgelopen november is er op het nippertje een drone onderschept die een mobiele telefoon over de muren van HMP in Manchester wilde droppen. Het Britse ministerie van Justitie volgt Nederland dan ook op de voet met deze ontwikkelingen. Ook zijn er afgelopen maand 4x “net missers” geconstateerd op Britse vliegvelden aldus UK Air Proximity Board en deze zaken zet het Engelse parlement op scherp met betrekking tot dit onderwerp.

Tegenstanders

Milieu-activisten zijn fel tegen deze ontwikkeling en vragen om opheldering daar deze roofvogels niet opgewassen zijn tegen deze machines die steeds zwaarder en sneller worden.
De TNO gaat nu onderzoeken welke middelen er nodig zijn om de volgels veilig hun werk te laten uitvoeren.

Bron: BBC / POLITIE NL

Droneviral: SATLAPSE

Dronevideo’s zijn de laatste jaren vaak een kleine garantie voor viraal succes. De prachtige beelden van landschappen, opmerkelijke gebouwen en fantastische evenementen krijgen een extra dimensie vanuit de lucht. Omdat zelfs luchtbeelden gewoon beginnen te worden bedenken drone-operators steeds weer nieuwe toepassingsmogelijkheden om een bijzondere filmproductie te kunnen maken. Dit keer de SATLAPSE.

 

SATLAPSE {znw.} [sameng.]

De nieuwe term SATLAPSE is een samengevoegd woord dat bestaat uit Sattelite en Time-lapse. Sattelite staat in deze term voor de hoek die in de video wordt gebruikt. De drone filmt namelijk recht van boven, waardoor de kijker het idee krijgt dat de opnames vanuit een satelliet gemaakt zijn. Het is alsof je naar een levende kaart van Google Maps zit te kijken. De Time-lapse is een filmtechniek waarbij er minder beelden per tijdseenheid opgenomen worden dan de framerate bij het afspelen. Dit levert een versnelde film op, waardoor effecten zichtbaar gemaakt kunnen worden die normaal te traag zouden verlopen om waar te nemen.

Heb jij een idee voor een heuse SATLAPSE? Post het idee in de reactie hieronder en wie weet maken we hem voor je!

De nieuwe filmtechniek waarbij de drone recht van boven filmt en het versnelt wordt afgespeeld.

SATLAPSE

UPDATE : Gemeenschappelijke regels voor het vliegen met drones in Europa! (voorstel EASA)

Zoals wij u op 28 augustus hebben aangegeven zijn er Europese richtlijnen in de maak die na verwachting in 2016 gepubliceerd zullen gaan worden. Echter is EASA nu al naar buiten gekomen met enkele details m.b.t. deze nieuwe regelgeving en zien we hier een “versplintering” aan nieuwe categorieën. Zo worden de hobbyisten onderverdeeld in enkele nieuwe categorieen maar tevens ook de professionals (hoge gevaarzetting) Hierbij komt de nadruk te liggen bij de opleidingscentra om de vaardigheden te monitoren nadat de benodigde stukken behaald zijn.

Enkele voorstellen uit de EASA komen zijn :

„Invoering van een regelgevingskader voor het vliegen met drones“.

EASA heeft van de Europese Commissie de opdracht gekregen een reeks Europese regels voor drones uit te werken. De definitie van drones is vrij breed, want ze omvat alle op afstand bestuurde en autonome luchtvaar‐ tuigen: van kleine modelvliegtuigen die worden gebruikt voor recreatie tot grote luchtvaartuigen, die over zeer lange afstanden worden gebruikt voor veiligheids‐ en andere cruciale operaties. De dronesector is dan ook divers, innovatief en internationaal. De sector heeft een enorm groeipotentieel en schept dus heel wat werk‐ gelegenheidskansen. Tegelijkertijd is het nodig een veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke ontwikkeling te verzekeren en de zorgen van de burger omtrent veiligheid, privacy en gegevensbescherming te respecteren. Met deze twee prioriteiten in gedachte stelt EASA veranderingen van de bestaande luchtvaartregels voor om

rekening te houden met de meest recente ontwikkelingen van drones (ken‐ nisgeving van voorgestelde wijziging van de regels, in het Engels afgekort tot „A‐NPA”). U kunt deel uitmaken van dit proces en de toekomstige reglemen‐ ten helpen vorm te geven door uw waardevolle commentaren te geven zoals hierna wordt uitgelegd. Dit document is een samenvatting van de A‐NPA (nummer 2015‐10) en werd vertaald in alle EU‐talen.

Wat verandert er?
De A‐NPA is een voorstel voor de totstandbrenging van gemeenschappelijke Europese vei‐ ligheidsregels voor het vliegen met drones, ongeacht hun gewicht. Ze stelt een proportionele benadering voor, waarin het gebruik centraal staat. Met andere woorden, ze legt meer de nadruk op „hoe” en onder „welke om‐ standigheden” de drone wordt gebruikt, in plaats van alleen op de eigenschappen van de drone. De A‐NPA bespreekt veranderingen aan reglementen betreffende de veiligheid van de luchtvaart, die tot de verantwoorde‐ lijkheden van EASA behoren, en houdt zich daarom niet rechtstreeks bezig met privacy of gegevensbescherming. Die zaken vallen immers buiten de verantwoordelijkheden van EASA. Dit document biedt een beknopte sa‐ menvatting van de A‐NPA, legt het beoogde resultaat uit en herhaalt de in de A‐NPA vermelde voorstellen.

De voorstellen: De A‐NPA bevat 33 voorstellen, die allemaal in dit document aan bod
komen. De A‐NPA stelt voor zowel commerciële als niet‐commerciële activiteiten bij de 33 voorstellen veiligheidsreglementen onder te brengen en introduceert drie categorieën van gebruik, zoals reeds voorgesteld in het „EASA Concept of Operations for Drones”1,, dat eerder in 2015 werd gepubliceerd. Deze drie categorieën zijn gebaseerd op het risico dat het gebruik oplevert voor derden (personen en eigen‐ dom): „Open categorie” (laag risico), „Specifieke categorie” (middelhoog risico) en „Gecertificeerde categorie” (hoog risico). De reden om risico te gebruiken om drone‐gebruik te differentiëren is dat bijvoorbeeld aan een onbemand luchtvaartuig dat over open zee vliegt, minder risico’s verbonden zijn dan aan een kleinere drone die boven toeschouwers in een stadion vliegt. Voorgesteld wordt dat de lidstaten aangeven welke van hun autoritei‐ ten (of andere organisaties) verantwoordelijk zullen zijn voor de handhaving van de regels.

Voorstel 1: Voorgesteld wordt commercieel en niet‐commercieel gebruik te reglementeren; dezelfde drone wordt immers mogelijk gebruikt voor zowel commerciële als niet‐commerciële activiteiten.

Voorstel 2: Voor het gebruik van drones zullen drie categorieën in het leven worden geroepen:

—  „Open” categorie (laag risico): de veiligheid wordt verzekerd via operationele beperkingen, naleving van de normen in de sector en de vereiste om bepaalde functionaliteiten en een minimumreeks exploitatieregels te hebben. Voor de handhaving staat voornamelijk de politie in.

—  „Specifieke” categorie (middelhoog risico): machtiging door een nationale luchtvaartautoriteit (NLA), mogelijk bijgestaan door een gekwalificeerde instantie2 (GI), na een door de exploitant uitgevoerde risicobe‐ oordeling. In een handleiding voor gebruik worden de risicobeperkende maatregelen vastgelegd.

—  „Gecertificeerde” categorie (hoger risico): vereisten die vergelijkbaar zijn met de vereisten voor de bemande luchtvaart. Toezicht door NLA (afgifte van licenties en goedkeuring van onderhoud, exploitaties, opleiding, ATM/ANS3 en organisaties van luchtvaartterreinen) en door het EASA (ontwerp en goedkeuring van buiten‐ landse organisaties). 
Voorstel 3: De EASA‐lidstaten moeten de autoriteiten aanduiden die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de reglementen. Voorgesteld wordt het toezicht op de „open” en „specifieke” categorieën niet in het Eu‐ ropese luchtvaartsysteem op te nemen. Ze vallen dus niet onder EASA‐toezicht („EASA‐normalisatie”), wat de EASA‐lidstaten de nodige flexibiliteit op lokaal niveau zal geven. 
Voorstel 4: De NLA’s of het Agentschap zullen de GI’s goedkeuren en controleren om hun naleving van de ge‐ meenschappelijke regels te verzekeren. 
OPEN CATEGORIE 
„Open” categorie (laag risico): In deze categorie wordt de veiligheid verzekerd door een minimum aantal regels, gebruiksbeperkingen, sectornormen en de vereiste om bepaalde functionaliteiten te hebben. Voor de handha‐ ving staat voornamelijk de politie in. Daarom streven onderstaande voorstellen ernaar een reeks beperkingen te beschrijven voor het gebruik van drones zonder een overmatige regelgevingslast op te leggen of innova‐ tieve toepassingen te beperken, maar tegelijkertijd de veiligheid voor alle derden te verzekeren (personen en eigendom). De exploitatie in „open” categorie vergt bijvoorbeeld een constant visueel contact met de drone. De drone moet minder dan 25 kg wegen, lager vliegen dan 150 meter en het concept van geofencing moet worden

.    3  Luchtverkeersbeheer‐ en luchtvaartnavigatiediensten

toegepast. Geofencing is het concept waarbij de toegang van de drone beperkt wordt door specifieke gebieden aan te dui‐ den waar de drone via het ontwerp van zijn software en/of hardware niet kan binnenkomen, ook niet als de piloot de drone onbedoeld daarin zou sturen.

Voorstel 5: Exploitatie in „open” categorie is elk gebruik van kleine drones binnen het directe gezichtsveld met een maximumstartgewicht4 van minder dan 25 kg, die worden gebruikt op veilige afstand van personen op de grond en ge‐ scheiden van andere gebruikers van het luchtruim.

Voorstel 6: Om onbedoelde vluchten buiten veilige zones te voorkomen en de naleving van de geldende reglementen te vergroten, wordt voorgesteld geofencing (zones waar drones niet kunnen vliegen via softwareontwerp of andere metho‐ den) en identificatie voor bepaalde drones en gebruikszones op te leggen.

Voorstel 7: Om veiligheid, milieubescherming, beveiliging en privacy te waarborgen kunnen de bevoegde auto‐ riteiten „dronevrije zones” afbakenen waar zonder toestemming van de autoriteit geen gebruik toegelaten is, en „zones met beperkte toegang voor drones”, waar drones met een gelimiteerd gewicht een functie moeten hebben om een gemakkelijke identificatie en automatische beperking van het luchtruim dat ze kunnen binnen‐ vliegen mogelijk te maken.

Voorstel 8: De normen voor identificatie‐ en geofencingfuncties zullen door het Agentschap worden goedge‐ keurd en er kan in de marktreglementen naar worden verwezen om te verzekeren dat de meerderheid van de consumentenproducten aan deze normen voldoet en om uniformiteit op technisch niveau te verzekeren. Hier‐ door zullen de fabrikanten adequate uitrusting kunnen ontwikkelen en verklaren dat de uitrusting aan deze normen voldoet.

Voorstel 9: Het Agentschap zal een gemeenschappelijk gegevensformaat vastleggen (bijv. voor kaartgegevens), dat moet worden gebruikt om de informatie in een open webinterface te verstrekken. Deze informatie kan ter beschikking worden gesteld via dienstverleners, in de vorm van een app voor smartphones, of rechtstreeks wor‐ den geüpload naar de drone.

Voorstel 10: Fabrikanten en invoerders van drones moeten voldoen aan de geldenderichtlijn betreffende product‐ veiligheid naleven5 en moeten hun klanten informatie verstrekken over gebruiksbeperkingen die van toepassing zijn op de „open” categorie. De marktreglementen zullen van toepassing zijn op kleinere drones en er moet een bovengrens worden vastgelegd.

Voorstel 11: De essentiële eisen voor de genoemde algemene richtlijn betreffende productveiligheid en aanverwante normen worden ontwikkeld, waarbij EASA zal worden betrokken in het definiëren van de vei‐ ligheidseigenschappen (bijv. kinetische energie, prestatiekenmerken, communicatie‐verlies eigenschappen) die acceptabel zijn voor de categorie en subcategorie van de drone.

4 Maximumstartgewicht

Voorstel 12: Alle drone‐gebruik in de „open” categorie moeten worden uitgevoerd binnen de vastgelegde beperkingen:

—  Alleen vluchten binnen het directe gezichtsveld van de piloot zijn toegestaan.

—  Alleen drones met een maximumstartmassa van minder dan 25 kg zijn toegestaan.

—  Er is geen gebruik van drones in „dronevrije zones” toegestaan.

—  Drones die in „zones met beperkte toegang voor drones” actief zijn, moeten aan de geldende beperkingen 
voldoen.

—  Depilootisverantwoordelijkvoordeveiligeafstandtotandereluchtruimgebruikersenmoetanderegebrui‐ 
kers van het luchtruim voorrang geven.

—  Een drone in de „open” categorie mag niethoger vliegen dan 150 m boven de grond of het water.

—  De piloot is verantwoordelijk voor het veilig gebruik en de veilige afstand tot niet‐betrokken personen en 
eigendom op de grond en tot andere gebruikers van het luchtruim en mag de drone nooit boven een gro‐ te groep mensen (> 12 personen) laten vliegen. 
Voorstel 13: Voor elke drone gebruik hoger dan 50 m boven de grond moet de piloot vertrouwd zijn met de ba‐ sisbeginselen van de luchtvaart. 
Voorstel 14: Maak drie subcategorieën aan in de „open” categorie: 
— CAT A0: „speelgoed” en „minidrones” < 1 kg — CAT A1: „zeer kleine drones” < 4 kg
— CAT A2: „kleine drones” < 25 kg 
Voorstel 15: Aanvullende vereisten voor CAT A0: „speelgoed” en „minidrones” < 1 kg

—  Drones die worden verkocht als speelgoed of consumentenproduct met een massa van minder dan 1 kg, moeten aan de geldende richtlijn betreffende productveiligheid voldoen en mogen niet hoger dan 50 m bo‐ ven de grond kunnen vliegen om lokale bediening te verzekeren, of moeten anderszins over middelen beschikken om de hoogte en het luchtruim dat ze kunnen binnenvliegen, automatisch te beperken.

—  Het gebruik is beperkt tot 50 m boven de grond.
Voorstel 16: Aanvullende eisen voor CAT A1: „zeer kleine drones” < 4 kg

—  Als consumentenproduct verkochte drones die zwaarder zijn dan 1 kg, moeten aan de geldende algemene richtlijn betreffende productveiligheid voldoen en moeten beschikken over middelen om het luchtruim dat ze kunnen binnenvliegen, automatisch te beperken en over middelen om automatische identificatie moge‐ lijk te maken.

—  Bij drones die actief zijn in „zones met beperkte toegang voor drones”, moet de actieve identificatie en up‐to‐date geofencing capaciteit ingeschakeld zijn.

—  Voor elk gebruik hoger dan 50 m boven de grond moet de piloot de basisbeginselen van de luchtvaart kennen.

—  Alle fouten, storingen, defecten of andere voorvallen die tot ernstige letsels of het overlijden van een per‐ soon leiden, moeten worden gemeld. 
Voorstel 17: Aanvullende eisen voor CAT A2: „kleine drones” < 25 kg 
— Als consumentenproduct verkochte drones die zwaarder zijn dan 4 kg, moeten aan de geldende algemene richtlijn betreffende productveiligheid voldoen en moeten beschikken over middelen om het luchtruim dat

ze kunnen binnenvliegen, automatisch te beperken en over middelen om automatische identificatie moge‐

lijk te maken.
— Gebruikin„zonesmetbeperktetoegangvoordrones”isinde„open”categorieniettoegestaanvoordrones

met een startmassa van meer dan 4 kg.
— Voor elk gebruik hoger dan 50 m boven de grond moet de piloot de basisbeginselen van de luchtvaart

kennen.
— Alle fouten, storingen, defecten of andere voorvallen die tot ernstige letsels of het overlijden van een per‐

soon leiden, moeten aan EASA worden gemeld.

Voorstel 18: In daartoe aangewezen zones kan het gebruik van drones (of modellen) in de „open” categorie wor‐ den uitgevoerd volgens de door de bevoegde autoriteit vastgelegde voorwaarden en procedures.

Voorstel 19: Vast met de grond verbonden luchtvaartuigen tot een massa van 25 kg of tot een bepaald volume in geval van luchtvaartuigen lichter dan lucht, kunnen worden gebruikt in de „open” categorie buiten „dronevrije zones” op minder dan 50 m boven de grond of het water, of in daartoe bestemde zones die bekendgemaakt zijn aan andere gebruikers van het luchtruim.

SPECIFIEKE CATEGORIE

„Specifieke categorie” (middelhoog risico): In deze categorie is machtiging door een autoriteit (NLA) vereist na een door de exploitant uitgevoerde risicobeoordeling. In een handleiding voor gebruik worden de maatregelen opgesomd die werden genomen om de risico’s tot een minimum te beperken. De „specifieke categorie” omvat bijvoorbeeld elk gebruik die de beperkingen van de „open categorie” overschrijdt.

Voorstel 20: „Exploitatie met specifiek risico” is elk gebruik van drones die meer significante luchtvaartrisico’s oplevert voor personen op de grond of waarbij het luchtruim wordt gedeeld met de bemande luchtvaart. Elk specifiek lucht‐ vaartrisico moet worden geanalyseerd en beperkt aan de hand van een veiligheidsrisicobeoordeling.

Voorstel 21: De exploitant moet een veiligheidsrisicobeoor‐ deling uitvoeren, rekening houdend met alle elementen die tot het risico van de desbetreffende gebruik bijdragen. Daar‐ voor moet de exploitant:

— de bevoegde NLA alle informatie bezorgen die nodig is voor een pre applicatie controle op de exploitatiecategorie; — aan de bevoegde autoriteit een veiligheidsrisicobeoor‐ deling verstrekken waarin zowel de drone als het gebruik aan bod komen, waarin alle risico’s worden geïdentificeerd die met het specifieke gebruik verband houden, en waarin gepaste maatregelen worden

voorgesteld om de risico’s te beperken;
— een geschikte gebruikshandleiding samenstellen met daarin alle vereiste informatie, beschrijvingen, voor‐

waarden en beperkingen voor het gebruik, inclusief opleiding en kwalificatie voor personeel, onderhoud van de drone en de systemen ervan, evenals de melding van voorvallen en het toezicht op leveranciers.

Voorstel 22: De bevoegde autoriteit van het land van de exploitant is verantwoordelijk voor de afgifte van de EM6 na beoordeling van en instemming met de veiligheidsrisicobeoordeling en de gebruikshandleiding in de „specifieke” categorie.

Voorstel 23: Het gebruik zal worden uitgevoerd overeenkomstig de in de EM vastgelegde beperkingen en voorwaarden:

—  De exploitant zal geen specifieke exploitaties uitvoeren als hij niet over een geldige exploitatiemachtiging beschikt.

—  De exploitant moet ervoor zorgen dat alle betrokken personeelsleden voldoende gekwalificeerd zijn in en vertrouwd zijn met de relevante gebruiksprocedures en ‐voorwaarden.

—  Alvorensmetgebruikvanstarttegaanisdeexploitantverantwoordelijkvoorhetverzamelenvandevereiste informatie over permanente en tijdelijke beperkingen en voorwaarden teneinde aan elke door de bevoegde autoriteit vastgelegde vereiste of beperking te voldoen of specifieke machtiging te vragen. 
Voorstel 24: De exploitatie in de „specifieke” categorie kan worden uitgevoerd met drones of uitrusting die gecertifi‐ ceerd of op een andere manier goedgekeurd is. Het gebruik mag de gebruiksbeperkingen voor de gecertificeerde uit‐ rusting overschrijden wanneer ze specifiek gemachtigd is en wanneer het gebruik de toepassing van gepaste risico‐ beperkingen garandeert zoals bepaald in de EM. 
Voorstel 25: Exploitanten kunnen vrijwillig gebruikmaken van leveranciers of personeelsleden die over certificaten beschikken, of vrijwillig een certificaat van exploitant op af‐ stand (Remote Operator Certificate, kortweg ROC) aanvragen waarin gedetailleerd beschreven staat op welke manier de verantwoordelijkheden worden gedeeld en dat de gepaste privileges biedt om exploitaties te machtigen. 
Voorstel 26: Uitrusting, onderdelen en functionaliteiten kunnen onafhankelijk van de drone zelf worden goed‐ gekeurd en er kan een goedkeuring worden gegeven. De UV’s zullen de vereiste procedures vastleggen op basis van de procedure van het „European Technical Standard Order” (ETSO). De procedure voor vrijgave en toezicht op de luchtwaardigheid moet worden aangepast omdat uitrusting mogelijk niet geïnstalleerd is op gecertifi‐ ceerde drones. Dit kan slaan op grondstations of gekwalificeerde „uitrusting om aanvaringen te voorkomen” die geïnstalleerd is op drones in de „specifieke” categorie. 
Voorstel 27: De UV’s7 leggen voor de exploitant de organisatorische vereisten vast om in aanmerking te komen voor een ROC en om de juiste privileges te verkrijgen om zijn eigen exploitaties te machtigen/wijzigen. 
Voorstel 28: Voorgesteld wordt dat sector‐ en normalisatie‐instanties wordt gevraagd standaardoplossingen aan te reiken om een antwoord te bieden op de veiligheidsrisico’s, bijv. voor aspecten in verband met luchtwaar‐ digheid. Samen met de standaard gebruikshandleidingen zou het veiligheidsrisicobeoordelingsproces worden vereenvoudigd.

.    6  EM: exploitatiemachtiging.

.    7  UV’s: uitvoeringsvoorschriften.

GECERTIFICEERDE CATEGORIE

„Gecertificeerde” categorie (hoger risico): vereisten die
vergelijkbaar zijn met de vereisten voor de bemande
luchtvaart. Dit gebruik zal waarschijnlijk grote drones
betreffen die door grote of kleine organisaties wor‐
den gebruikt. Er wordt toezicht gehouden door de
NLA (afgifte van licenties en goedkeuring van onder‐
houd, exploitaties, opleiding, ATM/ANS en organisaties
van luchtvaartterreinen) en door EASA (ontwerp en
goedkeuring van buitenlandse organisaties). In de „ge‐
certificeerde” categorie worden drones op gelijkaardige
manier behandeld als bemande luchtvaartuigen. Ze wor‐
den gecertificeerd omwille van hun luchtwaardigheid en vanuit dit standpunt hebben ze gebruiksbeperkingen die vergelijkbaar zijn met bemande luchtvaartuigen. Uiteraard kunnen andere gebruiksbeperkingen van toepas‐ sing zijn, bijvoorbeeld afkomstig van luchtverkeersleidingsdiensten of in verband met de beschikbaarheid van het luchtruim. Dit ligt echter buiten het toepassingsgebied van deze A‐NPA.

Voorstel 29: Om een drone te gebruiken in de „gecertificeerde” categorie worden de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen en de naleving van milieunormen verzekerd op dezelfde manier als vandaag wordt gedaan voor de bemande luchtvaart, namelijk door een typecertificaat (TC) of beperkt typecertificaat (BTC) af te geven voor het type, en een luchtwaardigheidscertificaat of beperkt luchtwaardigheidscertificaatvoor de drone in kwestie.

Voorstel 30: De organisaties verantwoordelijk voor ontwerp, productie, onderhoud en opleiding, moeten hun bekwaamheid aantonen door te beschikken over goedkeuringen voor respectievelijk ontwerp, productie, onder‐ houd en opleiding indien het risico van de exploitatie dit vereist.

Voorstel 31: De piloot moet over een licentie beschikken en de exploitant moet een ROC hebben.

Voorstel 32: EASA zal certificeringsspecificaties vaststellen, waarin een breed scala aan verschillende dron‐ econfiguraties aan bod komen en waarin de veiligheidsdoelstellingen worden gedefinieerd. Zij zullen worden aangevuld met door het Agentschap goedgekeurde normen, om een snelle reactie op ontwikkelingen mogelijk te maken, en kunnen ook aspecten in verband met gebruik en licentie bestrijken.

Voorstel 33: Momenteel wordt niet gepland de UV’s voor de „gecertificeerde” categorie te scheiden van de UV’s voor de bemande luchtvaart.

 

Ministerie geeft toelichting op nieuwe ” wetgeving drones 2.0 per 1-10-15″

DEN HAAG - besluitvorming drone regelgeving

DEN HAAG – besluitvorming drone regelgeving

Toelichting ministerie van Infrastructuur en Milieu op de reacties van de internetconsultatie Ontwerpbesluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’S) worden vastgesteld.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Ontwerp-Besluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) worden vastgesteld, in de periode van 22 mei tot en met 20 juni 2014, opengesteld voor openbare internetconsultatie. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van vier besluiten op het gebied van de luchtvaart, te weten het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008, het Besluit vluchtuitvoering en het Besluit burgerluchthavens. Doel van deze consultatie was om burgers en bedrijven te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Daarbij is erop gewezen dat het ontwerpbesluit deels implementatie betreft van internationale regelgeving en er in zoverre geen nationale beleidsruimte bestaat.

Er zijn twee vragen gesteld: ten eerste is gevraagd naar de mening over het ontwerpbesluit, ten tweede naar het onderscheid tussen definiëring van modelluchtvaartuig en op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Op 4 augustus 2014 is een verslag op hoofdlijnen van de ingediende reacties gepubliceerd op internet. In dit verslag volgt de inhoudelijke toelichting van het ministerie op de reacties. Het Besluit is op 30 april 2015 gepubliceerd en zal in werking treden per 1 juli 2015.

Klik hier voor het complete document– > Reactie IenM Besluit RPA

Kort samengevat neemt het ministerie alle 16 effectieve reactie’s mee in het volgende overleg en zal er tot die tijd geen besluit worden genomen m.b.t. de nieuwe regels per 1-10-2015.
Ook de RPAL-L voor de lichtere (mini drones) modellen blijft tot die tijd van tafel en zal eerst via deze samenkomst getoetst moeten worden op draagvlak en haalbaarheid.

“Versoepeling regels Drones van tafel” Aldus Luchtvaart Nederland

Het is een kwestie van tijd voordat een drone in botsing komt met een vliegtuig, nu bedrijven en hobbyisten zich steeds vaker met onbemande toestellen in het luchtruim begeven. Daarvoor waarschuwen piloten, luchtverkeersleiders en andere professionele gebruikers in het luchtverkeer.

Aanleiding voor de noodkreet is een incident vorige week maandag. Een toestel van Lufthansa kwam toen bijna in aanvaring met een onbemande drone bij landing op de luchthaven van Warschau. Vrijdag rapporteerden de Britse luchtvaartautoriteiten een vergelijkbaar voorval bij de luchthaven Londen Heathrow. Daar kwam op 15 maart een drone tot op slechts zes meter afstand van de vleugel van een Airbus A320 met 150 passagiers aan boord.

Meer ongeschoolde gebruikers

Het groeiende aantal incidenten hangt samen met het toenemende gebruik van drones voor uiteenlopende commerciële doeleinden, van de inspectie van moeilijk bereikbare gebouwen als telefoonmasten en windturbines tot het maken van video-opnamen tijdens muziekfestivals. Ook hobbyisten kopen steeds vaker een drone, die al vanaf € 50 in de winkel te krijgen is.

Met de komst van een grote groep nieuwe, ongeschoolde gebruikers groeit echter ook de kans op ongelukken, stelt de pilotenvakbond, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). ‘Het is nu wachten op een echte botsing’, zegt Piet-Hein Eldering, bestuurslid vliegtechnische zaken en co-piloot op de Boeing 747 bij KLM.

Onzichtbaar op de radar

De toegenomen drukte in het luchtruim verontrust ook helikopterpiloten, die net als drones laag boven de grond vliegen. ‘Tot nu toe heeft het niet geleid tot botsingen of omvliegen, maar het lijkt een kwestie van tijd als het zo doorgaat’, zegt een woordvoerder van ANWB Medical Air Assistance, dat vier traumahelikopters in de lucht houdt.

Luchtverkeersleiders krijgen lastig grip op de onbemande toestellen. ‘We kunnen ze niet op de radar zien en we kunnen ook niet communiceren met de drone-bestuurders’, zegt een woordvoerster van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Celstraf voor Britten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de wetgeving voor dronegebruik per 1 juli aangepast. Voor kleinere drones zijn de regels versoepeld, voor zwaardere toestellen zijn de eisen juist verzwaard. De LVNL wil graag nog strengere regels. ‘In onze beleving is het nog niet voldoende als je kijkt naar het verwachte gebruik van dit soort apparaten.’

Britse autoriteiten hebben dronegebruikers vorige week gewaarschuwd dat ze celstraf riskeren als ze de veiligheidsregels overtreden.

Bron: FD

Groei drones vraagt om vernieuwen Aldus minister kamp

“Het voornemen van het kabinet is er op gericht om op korte termijn de regelgeving zodanig aan te passen dat de mogelijkheden voor beroepsmatig gebruik van drones worden verruimd. Voor het gebruik van lichtere drones zullen eenvoudiger eisen gaan gelden dan voor zwaardere drones. Het is de bedoeling om met de nationale regelgeving zo veel mogelijk aan te sluiten bij eventuele Europese regelgeving, die naar verwachting pas in 2017 tot regels zal leiden. Op deze manier ontstaat er een gelijk speelveld voor de Nederlandse industrie ten opzichte van andere Europese spelers.”

Samen met de ministers van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heb ik begin dit jaar een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin is aangegeven dat er meer ruimte komt voor het gebruik van drones. Drones, oftewel onbemande luchtvaartuigen, hebben veel potentieel voor publiek en commercieel gebruik. Op 1 juli 2015 treedt er regelgeving in werking voor het beroepsmatig gebruik van drones. Deze regelgeving biedt kansen voor bedrijven en overheden, waarbij telkens een goede balans moet worden gezocht met publieke belangen zoals veiligheid en privacy. Ook ga ik de commerciële toepassing van drones voor het agro domein verder operationaliseren. Deze verkenning zal begin 2016 gereed zijn.

Kamerstuk 30 806, nr. 28.

Stimuleren van nieuwe verdienmodellen

De casuïstiek binnen de vier aangegeven categorieën laat zien dat het vernieuwen van regelgeving op diverse terreinen actueel is, dwars door sectoren heen speelt en vaak gaat over het aanpassen van bestaande processen en werkwijzen aan nieuwe innovaties en verdienmodellen. Oplossingen zitten bijvoorbeeld op het herijken van regelgeving voor een gehele sector, zoals bijvoorbeeld bij de taximarkt, als ook op het creëren van maatwerkregelgeving zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam doet bij particuliere vakantieverhuur. Daarnaast is het van belang om na te blijven denken over de innovaties van de toekomst en hier vanuit het perspectief van regelgeving tijdig en adequaat op in te spelen, zoals nu gebeurt bij de zelfrijdende auto en drones. Bij complexe wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, is het bovendien van belang om duidelijkheid te bieden aan gebruikers over de ruimte die er is voor innovatie.

Alle toepassingen omtrent de inzet van “eenvoudige” en lichte drones tot 4 KG vallen nog onder de huidige wet en regelgeving.
Of het voostel van minister kamp enigsinds haalbaar is, zal blijken uit de onderbouwing die aangeleverd dient te worden.
Wat wel duidelijk voorrang krijgt aldus de actuele brief zijn de commerciële kansen om drones in te zetten in de huidige economie.

Uiteraard volgen wij al het nieuws op de voet en houden wij je direct op de hoogte …..

Groeten Drone-Flight team

Portfolio Items