Kabinet zet snelheid achter besluitvorming “Drone-wetgeving”

Het kabinet gaat met alle particulieren, bedrijven en overheidsinstanties in gesprek over het toenemend gebruik van drones. De ministers Van der Steur, Kamp en staatssecretaris Mansveld verwachten dat het gebruik van drones de komende jaren flink zal toenemen. En daar zitten grote voordelen en grote nadelen aan.

“Momenteel bevinden we ons midden in de fase waarin voortschrijdende technologie leidt tot steeds meer toepassingen voor drones, terwijl de samenleving er nog niet aan gewend is”, schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Irritatie

Per 1 juli is nieuwe drones-wetgeving van kracht voor beroepsmatig gebruik en voor recreatief gebruik. Die tijdelijke wetgeving moest er snel komen omdat er elke dag drones bij komen. Maar hij roept nu al veel irritatie op bij bijvoorbeeld modelvliegers die de wetgeving te streng vinden, en de professionele luchtvaart die zegt dat het luchtruim nog niet veilig genoeg is.

Het kabinet belooft dat de veiligheid hoe dan ook voorop staat, maar dat een uitbreiding van commercieel gebruik en toenemend gebruik door de overheid moet kunnen. Zo ziet de politie mogelijkheden voor bijvoorbeeld het opsporen van vermiste personen en het bewaken van grote evenementen. Ook de brandweer en inspectiediensten van het Rijk kunnen drones bij hun werk gebruiken.

Momenteel is het behalen van een bedrijfsontheffing / Certificering niet meer mogelijk omdat er eerst een duidelijke uitkomst moet komen mbt het besluit van het kabinet.
Dit word verwacht voor 1-10-2015

Verenigingsverband

Omdat het overgrote deel van de ongelukken met drones wordt veroorzaakt door recreatieve gebruikers van kleine drones onderzoekt het kabinet de mogelijkheid de regels voor hen strenger te maken. Zij mogen dan bijvoorbeeld alleen in verenigingsverband en boven een speciaal modelvliegterrein vliegen.

Op dit moment ligt de bevoegdheid om regels voor drones tot 150 kilogram vast te leggen nog bij de individuele Europese landen. Een maand geleden heeft het European Aviation Safety Agency (EASA) geadviseerd om tot één Europese regelgeving voor drones  te komen. Die is op zijn vroegst in 2018 klaar.
EASA adviseert de komende maanden de Europese landen tot 1 verdrag te komen waarbij Veiligheid, privicy, en data veiligheid en verzekeringen omtrent deze drones vastgelegt moet worden.
Het probleem is dat hobbyisten dit in 99% van de gevallen niet doen en hierdoor een te groot veiligheidsrisico ontstaat. Aannemelijk is dat de regelgeving voor hobbyisten nog verder zal worden opgetrokken en een “Light” certificering niet lang meer zal gaan duren. Dit houd dat tevens ook in, vlieg je zonder enige bevoegdheid buiten de “Safety-Zones” (aangewezen vlieglocaties / vliegclubs) er een direct lik-op-stuk beleid zal volgen…

We houden je op de hoogte.

Ministerie geeft toelichting op nieuwe ” wetgeving drones 2.0 per 1-10-15″

DEN HAAG - besluitvorming drone regelgeving

DEN HAAG – besluitvorming drone regelgeving

Toelichting ministerie van Infrastructuur en Milieu op de reacties van de internetconsultatie Ontwerpbesluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’S) worden vastgesteld.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Ontwerp-Besluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) worden vastgesteld, in de periode van 22 mei tot en met 20 juni 2014, opengesteld voor openbare internetconsultatie. Het onderhavige besluit strekt tot wijziging van vier besluiten op het gebied van de luchtvaart, te weten het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008, het Besluit vluchtuitvoering en het Besluit burgerluchthavens. Doel van deze consultatie was om burgers en bedrijven te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Daarbij is erop gewezen dat het ontwerpbesluit deels implementatie betreft van internationale regelgeving en er in zoverre geen nationale beleidsruimte bestaat.

Er zijn twee vragen gesteld: ten eerste is gevraagd naar de mening over het ontwerpbesluit, ten tweede naar het onderscheid tussen definiëring van modelluchtvaartuig en op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Op 4 augustus 2014 is een verslag op hoofdlijnen van de ingediende reacties gepubliceerd op internet. In dit verslag volgt de inhoudelijke toelichting van het ministerie op de reacties. Het Besluit is op 30 april 2015 gepubliceerd en zal in werking treden per 1 juli 2015.

Klik hier voor het complete document– > Reactie IenM Besluit RPA

Kort samengevat neemt het ministerie alle 16 effectieve reactie’s mee in het volgende overleg en zal er tot die tijd geen besluit worden genomen m.b.t. de nieuwe regels per 1-10-2015.
Ook de RPAL-L voor de lichtere (mini drones) modellen blijft tot die tijd van tafel en zal eerst via deze samenkomst getoetst moeten worden op draagvlak en haalbaarheid.

Drone-Flight verwelkomt nieuwe partner Sunweb (Bizztravel)

Drone-Flight verwelkomt nieuwe partner Sunweb (winterperiode Bizztravel)

ballonbizz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe ski-seizoen zal drone-flight i.o.v Sunweb Nederland verschillende accommodaties en skigebieden in kaart gaan brengen.  Dit zal gaan om de gebieden te noorden van de oostenrijkse Alpen (Zillertal / Ski-welt / Kitsbuhel / Kaprun etc.) De beelden zullen voor ingezet worden om aan toekomstige vakantiegangers een duidelijke blik op de sneeuwgrens te geven en een “all-round view”

Kwaliteit
” Tijdens de prime-time periode “hoofdseizoen” is er vaak veel negatieve berichtgeving over de kwaliteit van de pistes, waardoor gasten vaak geneigd zijn de accommodatie / vakantie om te boeken. Nu zetten we dit middel in om de kwaliteit te waarborgen en klanten op hun gemak te stellen” aldus Sunweb
De beelden worden ook gebruikt voor Nederlandse weerstations en Nederlandse televisie.

Evenementen

Ook zal Drone-Flight Nederland ingezet worden om de kwaliteit van de sneeuw te waarborgen (lawine gevaar) en spectaculaire opnames te maken van alle evenenten in deze gebieden. Hierbij kan je denken aan spectaculaire wedstrijden, Freestyle Snowboarding, Snow-biking, Parasailing, en nog heel veel meer. uiteraard houden we je hiervan op de hoogte…

Wij zijn in elk geval erg blij deze robuuste en betrouwbare partner in huis te hebben.

Lily Drone 

Eerder dit jaar berichten we je al over het nieuws dat Drone-Flight de eerste partij is die de Lily-drone mag testen onder alle weersomstandigheden in de Alpen, dat gaan we dan ook zeker doen.
Het bericht nalezen kan je hier — > Lily-drone

Groeten team Drone-Flight Nederland

seefeld2601

“Versoepeling regels Drones van tafel” Aldus Luchtvaart Nederland

Het is een kwestie van tijd voordat een drone in botsing komt met een vliegtuig, nu bedrijven en hobbyisten zich steeds vaker met onbemande toestellen in het luchtruim begeven. Daarvoor waarschuwen piloten, luchtverkeersleiders en andere professionele gebruikers in het luchtverkeer.

Aanleiding voor de noodkreet is een incident vorige week maandag. Een toestel van Lufthansa kwam toen bijna in aanvaring met een onbemande drone bij landing op de luchthaven van Warschau. Vrijdag rapporteerden de Britse luchtvaartautoriteiten een vergelijkbaar voorval bij de luchthaven Londen Heathrow. Daar kwam op 15 maart een drone tot op slechts zes meter afstand van de vleugel van een Airbus A320 met 150 passagiers aan boord.

Meer ongeschoolde gebruikers

Het groeiende aantal incidenten hangt samen met het toenemende gebruik van drones voor uiteenlopende commerciële doeleinden, van de inspectie van moeilijk bereikbare gebouwen als telefoonmasten en windturbines tot het maken van video-opnamen tijdens muziekfestivals. Ook hobbyisten kopen steeds vaker een drone, die al vanaf € 50 in de winkel te krijgen is.

Met de komst van een grote groep nieuwe, ongeschoolde gebruikers groeit echter ook de kans op ongelukken, stelt de pilotenvakbond, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). ‘Het is nu wachten op een echte botsing’, zegt Piet-Hein Eldering, bestuurslid vliegtechnische zaken en co-piloot op de Boeing 747 bij KLM.

Onzichtbaar op de radar

De toegenomen drukte in het luchtruim verontrust ook helikopterpiloten, die net als drones laag boven de grond vliegen. ‘Tot nu toe heeft het niet geleid tot botsingen of omvliegen, maar het lijkt een kwestie van tijd als het zo doorgaat’, zegt een woordvoerder van ANWB Medical Air Assistance, dat vier traumahelikopters in de lucht houdt.

Luchtverkeersleiders krijgen lastig grip op de onbemande toestellen. ‘We kunnen ze niet op de radar zien en we kunnen ook niet communiceren met de drone-bestuurders’, zegt een woordvoerster van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Celstraf voor Britten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de wetgeving voor dronegebruik per 1 juli aangepast. Voor kleinere drones zijn de regels versoepeld, voor zwaardere toestellen zijn de eisen juist verzwaard. De LVNL wil graag nog strengere regels. ‘In onze beleving is het nog niet voldoende als je kijkt naar het verwachte gebruik van dit soort apparaten.’

Britse autoriteiten hebben dronegebruikers vorige week gewaarschuwd dat ze celstraf riskeren als ze de veiligheidsregels overtreden.

Bron: FD

Groei drones vraagt om vernieuwen Aldus minister kamp

“Het voornemen van het kabinet is er op gericht om op korte termijn de regelgeving zodanig aan te passen dat de mogelijkheden voor beroepsmatig gebruik van drones worden verruimd. Voor het gebruik van lichtere drones zullen eenvoudiger eisen gaan gelden dan voor zwaardere drones. Het is de bedoeling om met de nationale regelgeving zo veel mogelijk aan te sluiten bij eventuele Europese regelgeving, die naar verwachting pas in 2017 tot regels zal leiden. Op deze manier ontstaat er een gelijk speelveld voor de Nederlandse industrie ten opzichte van andere Europese spelers.”

Samen met de ministers van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heb ik begin dit jaar een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin is aangegeven dat er meer ruimte komt voor het gebruik van drones. Drones, oftewel onbemande luchtvaartuigen, hebben veel potentieel voor publiek en commercieel gebruik. Op 1 juli 2015 treedt er regelgeving in werking voor het beroepsmatig gebruik van drones. Deze regelgeving biedt kansen voor bedrijven en overheden, waarbij telkens een goede balans moet worden gezocht met publieke belangen zoals veiligheid en privacy. Ook ga ik de commerciële toepassing van drones voor het agro domein verder operationaliseren. Deze verkenning zal begin 2016 gereed zijn.

Kamerstuk 30 806, nr. 28.

Stimuleren van nieuwe verdienmodellen

De casuïstiek binnen de vier aangegeven categorieën laat zien dat het vernieuwen van regelgeving op diverse terreinen actueel is, dwars door sectoren heen speelt en vaak gaat over het aanpassen van bestaande processen en werkwijzen aan nieuwe innovaties en verdienmodellen. Oplossingen zitten bijvoorbeeld op het herijken van regelgeving voor een gehele sector, zoals bijvoorbeeld bij de taximarkt, als ook op het creëren van maatwerkregelgeving zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam doet bij particuliere vakantieverhuur. Daarnaast is het van belang om na te blijven denken over de innovaties van de toekomst en hier vanuit het perspectief van regelgeving tijdig en adequaat op in te spelen, zoals nu gebeurt bij de zelfrijdende auto en drones. Bij complexe wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, is het bovendien van belang om duidelijkheid te bieden aan gebruikers over de ruimte die er is voor innovatie.

Alle toepassingen omtrent de inzet van “eenvoudige” en lichte drones tot 4 KG vallen nog onder de huidige wet en regelgeving.
Of het voostel van minister kamp enigsinds haalbaar is, zal blijken uit de onderbouwing die aangeleverd dient te worden.
Wat wel duidelijk voorrang krijgt aldus de actuele brief zijn de commerciële kansen om drones in te zetten in de huidige economie.

Uiteraard volgen wij al het nieuws op de voet en houden wij je direct op de hoogte …..

Groeten Drone-Flight team

Matthijs van Miltenburg (D66-Europarlementariër) pleit voor Europese drone regelgeving

Regelgeving moet in de 6e versnelling
D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg vindt het van groot belang dat drones op een verantwoorde en veilige manier deel gaan uitmaken van het luchtruim. Daar pleitte hij vandaag voor in een debat in de Transportcommissie van het Europees Parlement. “Afgelopen week nog stortte er een drone neer vlakbij een landingsbaan van Schiphol omdat de bestuurder de controle verloor over het toestel. En dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Daarom moeten we vaart maken met eenduidige Europese regels voor civiel gebruik. Zowel over de veiligheid, vergunningen en privacy.”

Snelle ontwikkelingen
De industrie rondom drones is volop in ontwikkeling en biedt kansen voor economische groei. In Nederland gaat het vooral om jonge innovatieve bedrijven. Drones worden steeds vaker ingezet voor de inspectie van hoge gebouwen, van infrastructuur of voor bijvoorbeeld de precisielandbouw. Van Miltenburg: “Zoals wel vaker de laatste jaren heeft de technologie de wetgeving flink ingehaald. Er is nog geen duidelijke Europese regelgeving waardoor er een wildgroei aan nationale regeltjes ontstaat. Zo zijn er tussen de Europese landen grote verschillen in benodigde vergunningen, toegestane vlieghoogten en bereik. Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn om te investeren in de veelbelovende ontwikkeling van drones.”

Drone industrie groeit hard

Privacy
Naast Europese wetgeving voor de veilige integratie van drones in het luchtruim, is het voor D66 essentieel de privacy te beschermen. Daarin wordt voorzien met nieuwe Europese privacyregelgeving die momenteel wordt uit onderhandeld. Daarnaast rekent D66 ook op de ontwikkeling van nieuwe technologieën die privacy-oplossingen bieden.

Tevens was Van Miltenburg kortgeleden op werkbezoek Aerialtronics in Scheveningen, een van de bedrijven die drones ontwerpt en produceert voor commerciële doeleinden. Van Miltenburg, woordvoerder voor de ALDE in het EP op het onderwerp “drones voor civiel gebruik”, stelt vast dat door het gebrek aan eenduidige regelgeving de ontwikkelingen in de sector en investeringen achterblijven. Het uitblijven van Europese regels voor civiel gebruik van drones werkt belemmerend voor de vele start ups die op dit gebied actief zijn.

Uiteraard volgen wij alles op de voet en zodra er meer bekend is over de regelgeving melden we dit direct!

Alles is na te luisteren tijdens de toelichting van de nota — >  Youtube

 

Zeearend met GoPro ware hit op Youtube…

BARNEVELD – Een video van een arend, die met een camera op zijn rug boven Barneveld vliegt, is in een paar dagen al duizenden keren bekeken op YouTube.

De zeearend is van valkenier Gerard van den Brink van De Valk Roofvogels in Lunteren.Op de video is te zien hoe de vogel uit een luchtballon op 700 meter hoogte, naar beneden zweeft, over Barneveld, de A1, A30 en bedrijventerrein Harselaar. De beelden zijn opvallend stabiel.

Als de vogel met de luchtballon omhoog gaat, heeft de vogel een kapje op, zodat het dier rustig is. Volgens de valkenier ziet de zeearend vanuit de lucht vrijwel meteen waar hij staat.Van den Brink vertelt dat de vogel een tuigje draagt met een klein cameraatje. Zelf stond Van den Brink een paar kilometer verder. In zes minuten vliegt de vogel naar de valkenier. De laatste 100 meter vliegt de vogel steil naar beneden, recht op zijn doel af.

Nog nooit eerder is een nederlandse valkenier dit gelukt, deze beelden vliegen momenteel letterlijk de hele wereld over

(Bron : Omroep GLD)

ILT publiceert incidentmeldingen met drones

Drone op vliegveld

Er is een stijgende trend in het aantal incidentmeldingen waarbij onbemande luchtvaartuigen, veelal drones, zijn betrokken. Daarnaast neemt professioneel gebruik van drones toe. Ook is het aantal overtredingen bij recreatieve gebruikers hoger dan bij beroepsmatige gebruikers. Dat blijkt uit een informatieblad over de incidentmeldingen van drones van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat op 23 juni 2015 is gepubliceerd.

Toename incidentmeldingen 
Het aantal incidentmeldingen is gestegen van 8 in 2012 naar 27 in 2014. De toename van het aantal meldingen houdt verband met het toegenomen gebruik van drones. Deze toename is ook te zien in de stijgende lijn in aanvragen van project- en bedrijfsontheffingen door de jaren heen. Melders van incidenten zijn voornamelijk bemande luchtvaart en professionele dronegebruikers zelf. De incidentmeldingen worden onderverdeeld in eenzijdige (incidenten waarbij één luchtvaarttuig is betrokken) en tweezijdige incidenten (hierbij zijn meerdere luchtvaarttuigen betrokken).

Bij eenzijdige incidentmeldingen gaat het voornamelijk om beroepsmatige dronegebruikers. Bij 11 van de 13 eenzijdige incidenten in 2013 en 2014 is sprake van een crashlanding die plaatsvindt binnen de veiligheidszone van 150 m afstand tot mensen, bebouwing en wegen. De veiligheidszone lijkt dus zowel noodzakelijk als afdoende.

Sinds 2012 heeft de ILT 36 icidentmeldingen ontvangen waarbij meerdere luchtvaartuigen betrokken zijn. De meeste incidenten worden gemeld door general aviation en laagvliegend beroepsluchtvaart die bij het incident betrokken zijn. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om incidenten met recreatieve dronegebruikers.

Overtredingen 
Sinds 1 juli 2013 riskeren bestuurders van drones die zich niet aan de regels houden een proces-verbaal van de politie. In 2013 en 2014 legt de politie 30 keer een proces-verbaal op. Het gaat dan om overtredingen zoals het vliegen zonder klaring van de plaatselijke luchtverkeersleiding, beroepsmatig vliegen zonder ontheffing, vliegen in de nacht of bij weinig zicht en vliegen boven mensen en bebouwing. Het aantal bekeuringen voor modelluchtvaartuigen/recreatieve dronegebruikers ligt aanzienlijk hoger dan voor beroepsmatige gebruikers.

Plaats in het luchtruim 
De meeste incidenten vinden plaats in luchtruimklasse G waar geen toestemming van luchtverkeersleiding nodig is. Een risico is ook dat vliegers in een klein vliegtuig of helikopter zich soms niet realiseren dat modelvliegers tot 300 m boven grond of water mogen vliegen. Soms komt het ook voor dat vliegers van bemande vliegtuigen uit nieuwsgierigheid komen kijken naar een activiteit van een beroepsmatige dronevlieger. Omdat dronevliegers voorrang moeten verlenen aan andere luchtvaart, kan dat een verstoring van hun activiteiten opleveren en daarmee mogelijke risicovolle situaties.

verdeling_luchtruim_RPAS-drone_rondom_vliegveld

Incidentmeldingen Over de afgelopen 3 jaar is er een stijgende trend te zien van incidentmeldingen waarbij een RPAS of een modelluchtvaartuigen betrokken was. Incidentmeldingen De meldingen komen voornamelijk uit de bemande luchtvaartvaart en een deel van de meldingen wordt door de RPAS operators gemeld. Er hebben 2 ernstige incidenten (bijna ongevallen) met modelvliegtuigen plaatsgevonden (in 2013 en 2014).

Beroepsmatig: RPAS Op grond van de regeling modelvliegen is het beroepsmatig gebruik van RPAS verboden, tenzij de inspectie ontheffing heeft verleend. Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels waarbij bedrijven een vergunning moeten hebben. Bedrijven en ontheffingen In 2014 hadden 13 bedrijven een (bedrijfs-) ontheffing. Begin 2015 zijn 13 aanvragen voor bedrijfsontheffingen in procedure. In afwachting van de bedrijfsontheffing kunnen bedrijven per project een toestemming aanvragen. In 2014 werden 174 projectontheffingen verleend, bijvoorbeeld voor luchtfotografie en industriële inspecties.

Recreatief: modelvliegtuigen Als ‘drones’ recreatief worden gebruikt, is sprake van modelluchtvaartuigen. Modelluchtvaartuigen kunnen door iedereen gebruikt worden, als men zich houdt aan de Regeling modelvliegen.

Handhaving Sinds 1 juli 2013 is de Regeling modelvliegen beter handhaafbaar (minder complex) en kan de Politie processen verbaal (PV) opmaken wanneer Processen verbaal bestuurders van modelluchtvaartuigen of RPAS zich niet aan de regels houden. Het aantal bekeuringen voor modelluchtvaartuigen ligt aanzienlijk hoger dan dat voor RPAS. Uit de processen verbaal is te achterhalen om welke overtredingen het gaat. Het komt voor dat er meer dan één overtreding per proces verbaal wordt genoteerd.

Eén- en tweezijdige incidenten De incidentmeldingen die bij de ILT binnenkomen, worden grofweg onderverdeeld in eenzijdige incidenten – waar alleen een RPAS of modelluchtvaartuig bij betrokken is – en tweezijdige incidenten – waarbij ook een ander luchtvaartuig betrokken is. Eenzijdige (l) en tweezijdige (r) incidenten Tweezijdige incidenten (totaal 36) worden deels vanuit de bemande luchtvaart gerapporteerd (27) en deels door de RPAS operators (9). Voor meldingen met tweezijdige incidenten (model en RPAS) is geïnventariseerd welk type ‘bemande’ luchtvaart betrokken was. Hierbij is een onderscheid gemaakt in general aviation1 , beroepsmatig laag vliegend luchtverkeer (helikopters van politie, HEMS en Defensie) en verkeersluchtvaart (transport). De meeste incidenten betreffen meldingen waar general aviation of (laag vliegende) Incidenten (model en RPAS) met andere luchtvaart beroepsluchtvaart bij betrokken waren. In 8 gevallen was sprake van commercieel transport (verkeersluchtvaart). Uit deze gevallen met commercieel transport is het zeer waarschijnlijk dat de onbemande toestellen modelluchtvaartuigen waren.

Veiligheidszone Bij RPAS groeit het aantal een- en tweezijdige incidenten over de gerapporteerde periode ongeveer gelijk. Bij 11 van de 13 (2013 + 2014) eenzijdige incidenten is sprake van een ongecontroleerde landing, waarbij -9 keer- de schade aan het (eigen) luchtvaartuig groot was. Alle gevallen deden zich voor bij bedrijven met een ontheffing. Vrijwel alle crashlandingen vonden volgens de melders plaats binnen de veiligheidszone (150 m afstand tot mensen, wegen en bebouwing), zodat het er op lijkt dat deze zone zowel noodzakelijk als afdoende is.

Plaats in het luchtruim Uit de meldingen blijkt dat de meeste incidenten met RPAS plaatsvinden in luchtruimklasse G (klasse waarin zowel VFR- en IFR verkeer voorkomt; er is geen toestemming van de luchtverkeersleiding nodig). De luchtruimklassen A, B, C en D worden door een luchtverkeersdienst gecontroleerd. Incidenten in deze luchtruimten zijn doorgaans interacties met ander luchtverkeer, waaronder de grote of verkeersluchtvaart. In klasse C en D luchtruim (in Nederland de plaatselijke luchtverkeersleidinggebieden – CTR’s) ging het ook om miscommunicatie en onjuiste verwachtingen bij vliegers (zowel van RPAS als van bemande luchtvaartuigen) over de rol van de luchtverkeersleiding. De laatste is verantwoordelijk voor informatieverstrekking aan (bekend) VFR verkeer, waaronder RPAS en modelvliegtuigen. Illegale RPAS operatie levert een gevaar op voor de luchtvaart onderling.

Gebruik luchtruim klasse G Uit de incidenten in klasse G met interactie blijkt ook dat niet iedere privévlieger zich realiseert dat modelvliegers in klasse G luchtruim tot 300 m (1000 ft AGL) boven grond of water mogen vliegen. Ook komt het voor dat men in een vliegtuig of helikopter uit nieuwsgierigheid komt kijken naar een RPAS activiteit die in een NOTAM is aangekondigd. Dat leidt tot verstoring van de RPAS activiteit, mede omdat deze voorrang moet verlenen aan de bemande luchtvaart. Het levert uiteraard ook onnodige risico’s op.

Tips
Naast de voorgaande informatie vanuit het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) wordt door de experts van ILT/Luchtvaart een aantal aanbevelingen gegeven; Vluchtvoorbereiding
– Controleer vooraf of alles aan het apparaten/of grondstation correct functioneert.
– De eigenschappen van een grondstation kunnen wijzigen door het gebruik met een andere RPAS. Gebruik een grondstation daarom alleen in een ‘vaste combinatie’ met een specifieke RPA of controleer voorafgaand aan de eerstvolgende vlucht met het eigen RPA alle functies.
– Houdt bij de vluchtvoorbereiding rekening met eventuele turbulentie. Als tijdens de vlucht blijkt dat de turbulentie groter is dan verwacht, laat de RPA dan direct terugkeren naar het landingsterrein.
– De overdracht van (een deel) van de controle over de RPAS of de payload blijkt foutgevoelig. Het komt voor dat de besturing van de RPAS onbedoeld/onverwacht wordt overgedragen aan de cameraman. Voorkom dit risico door beide besturingsfuncties (RPAS en payload) bij de vluchtvoorbereiding te scheiden.
– Ga niet vliegen als het apparaat met draaiende propeller(s)/rotors is omgevallen. Ook niet als er geen zichtbare beschadigingen zijn. Er kunnen beschadigingen aan de binnenkant zijn ontstaan die via een controle en reparatie door de fabrikant verholpen kunnen worden.
– Niet elke fabrikant test software updates voordat deze aan gebruikers wordt aangeboden. Controleer daarom na elke update of de RPAS volledig en correct functioneert. Doe dat als onderdeel van de vluchtvoorbereiding en test het op een veilige locatie.

 

Voor de actuele luchtvaart klasse informatie — > Luchtvaartmapping

Dit is een publicatie van: Inspectie Leefomgeving en Transport

Wolken, luchtsoorten en drukverdeling…

Wolken soorten - types

 

 

Elke vlieger kent het gevoel, mooi weer in aantocht en op zoek naar mooiste beelden.
Maar, blijft het mooi weer en wat kan ik verwachten op locatie, waar moet ik op letten tijdens het vliegen en wat zijn de signalen van moeder natuur op opkomende ? We hebben alle scenario’s even voor je in kaart gebracht en een aantal handige tips voor het vliegen en de observant.
Neem altijd in afweging, hoe mooie de locatie ook is, hoeveel druk je ook eventueel hebt van opdrachtgever, de veiligheid van jou, je team, en je omgeving is het allerbelangrijkste!


Wolkentypes 

Wolkenkaart en type luchtsoorten

Cirrus                    Ci Vederwolken
Cirrocumulus     Cc Klein schapenwolken
Cirrostratus        Cs Melklucht, zeer dunne laag met ijswolken
Altocumulus       Ac Grote schapenwolken
Altostratus          As Matglas, de zon kan er niet doorheen schijnen
Stratocumulus   Sc Golfwolken
Stratus                  St Lage wolken, die soms op mist lijken
Nimbostratus    Ns Regenwolken, waaruit het uren kan regenen
Cumulus              Cu Stapelwolken
Cumulonimbus  Cb Buienwolken, soms met hagel en onweer

De oranje weergegeven wolken types zijn zeer onstabiele en verraderlijke varianten, hierdoor is het niet aan te raden om überhaubt op te stijgen. De kans op windvlagen en snelle verandering in de atmosfeer is zeer groot.
De rode wolkentypes zijn zeer gevaarlijk en brengen bijna altijd neerslag met zich mee, dit kan gepaard gaan van motregen tot slagregens en onweer met wateroverlast. daarbij neemt de wind ook vaak fors toe.

Wolken veren bewolking drone Onweerswolk - rolwolk

 

Een blik op de wolkenhemel steil omhoog toont vaak dat wolken in verschillende richtingen bewegen. Soms zijn dat andere richtingen dan de richting van waaruit de wind aan het aardoppervlak waait. Wolken worden door de wind voortbewogen, maar aan de grond kan de wind uit een heel andere hoek waaien dan op bepaalde hoogte in de troposfeer. Wolken kunnen op verschillende niveaus voorkomen en kunnen dan ook uiteenlopende kanten op gaan. Wolken op grotere hoogte kunnen zelfs in tegengestelde richting bewegen dan lagere wolken en soms zijn er drie “lagen” zichtbaar.

Het goed waarnemen van wolken is lastig: de professionele waarnemer heeft de instructie om het uiterlijk van de hemel in zijn geheel te observeren (dus ook aan de horizon) en de ontwikkelingen goed te volgen. Wolken veranderen voortdurend, sommige groeien omhoog, andere kunnen wervelingen vertonen, ineens verdwijnen.

Een onrustige atmosfeer kan vaak worden herkend aan de chaotische wolkenhemel. Met name bij buien zijn de wolkenflarden door sterke turbulentie flink in beweging. In de buurt van buien kunnen in korte tijd grote verschillen in windrichting tussen nabij gelegen plaatsen optreden die ook in de wolken tot uiting komen. De bovenkant van een grote buienwolk vormt vaak een aambeeld dat op grote hoogte kan verwaaien.

Cumulonimbus_2 - kopie

Winden uit verschillende richtingen komen ook voor als een lokaal, kortdurend verschijnsel. Zo kan bij zeewind vlak boven het strand de wind van zee komen, terwijl op grotere hoogte rook juist naar zee drijft. Aan de wolken zijn dergelijke verschillen goed af te lezen.

Luchtdrukverdeling

Een isobaar is een lijn op een landkaart of in een diagram die punten van gelijke druk met elkaar verbindt. De eenheid van druk heet bar, alhoewel tegenwoordig de eenheid pascal de norm geworden is. De lijnen worden meestal op een afstand van 5 hectopascal luchtdrukverschil van elkaar weergegeven. Het woord wordt ook bijvoeglijk gebruikt, zoals in een isobaar proces. Het is een voorbeeld van een isolijn die zowel in de thermodynamica als in de meteorologie veel gebruikt wordt.

Door drukverschillen in een gas of vloeistof is er sprake van een drukgradiëntkracht en zal er een stroming op gang komen van het hogedrukgebied naar het lagedrukgebied. De bewegingsrichting is evenwijdig aan de isobaren.
Voor het vliegen met UAV is het daarom noodzakelijk om deze kaarten vooraf goed te bestuderen en kijken of er drukverschillen gaan optreden.

Door de draaiing van de aarde bewegen objecten en luchtpakketjes niet recht op hun doel af maar buigen ze af naar rechts op het noordelijk halfrond en naar links op het zuidelijk halfrond. Als er zoals op zee weinig wrijving aan het oppervlakte is loopt de wind uiteindelijk zelfs exact parallel aan de isobaren. Dat is de reden dat druksystemen op zee lang kunnen blijven bestaan: het hogedrukgebied loopt niet leeg en het lage drukgebied niet vol. Boven land is er meer wrijving en komt er een kleine hoek tussen isobaar en wind. Daardoor is het over land binnen een week of zo gedaan met de druksystemen. Rond de evenaar is de corioliskracht nul. Daardoor zijn daar ook geen druksystemen en geen grote windvelden.

Isobaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip

Als afsluiter hebben we nog een leuke tool waarmee je vrij eenvoudig de situatie over verschillende tijdvlakken kunt aflezen.
Installeer / bezoek de website uavforecast en voer jou gewenste vlieglocatie in. Verander na wens elk variabel en zo heb je je persoonlijke weerstation actueel en altijd bij je.
Voor de gecertificeerde piloten, je kan het moment ook uitprinten en in je log-boek bewaren om als bewijslast aan te tonen.
Naamloos
Mocht je vragen of antwoorden ergens op willen, vul dan even je gegeven hieronder in.

 

Team Drone-Flight.

Bron: MeteoConsult & Wikipedia

Verzekerings-plicht (uav) drones eind 2015…+ Update

Vooruit kijkend naar de nieuwe wet en regelgeving die er over een dikke 2 weken aan komt, kunnen wij nu alvast aangeven dat drone’s vanaf 2015 verzekerd moeten zijn.
Dit komt uit de studie groep ministerie van V&J (Veiligheid & Justitie).
het betreft hier drones die in alles categorieen vallen, zowel de piloten van professionele als de “mini drones” krijgen deze plicht.
Voor de commerciële vluchten was dit altijd al een plicht om verzekerd te zijn, maar de hobbyisten zullen dit zeker als een koude douche ervaren.
Buiten het feit dat deze groep zeer beperkt word om hun vluchten binnen een kleinere straal (100 horizontaal en 50 verticaal) te vliegen, moeten ze nu dus vanaf 2016 ook aantoonbaar op locatie verzekerd zijn.

Het aanbod in verzekeringen is erg beperkt en aanbieders van verzekeraars al helemaal. Nederland telt momenteel maar 2 verzekeraars die dit type verzekering aanbiedt.
Daarbij moet je ongeveer rekening houden met 8% van de nieuwe waarde van je drone aan premie per kalenderjaar.
( voorbeeld : Phanthom kost 1299,- X 8% premie = 103,- per jaar aan  verzekering)

Zoals je in onderstaand filmpje kan zien zit een ongeluk in een klein hoekje…

Regelgeving “Mini drones” aangepast….

Over het onderwerp “Mini Drones” is al heel veel gezegd en met name het commercieel vliegen na 1-7-2015.
Ook in de nieuwe aanpassing zal deze maatvoering naar beneden worden bijgesteld (van 4KG naar 1KG) aldus EUROusc.

Mocht dit ook daadwerkelijk een feit zijn, dan houd in (voor de snelle rekenaars onder ons) dat ook de kleinste klasse categorie “DJI Phantom” in de professionele categorie gaat vallen en je dus beperkt mag vliegen (binnen de modelvlieg wereld). Deze groep kan ongestoord vliegen op de daarvoor aangegeven locaties zoals : afgezetten velden binnen de gemeente en sportvliegvelden.

Ook zal er na verwachting een by-pass komen op de mini-drone qua formaat, zo zijn “fixd-wing-drones” vele malen lichter maar veel groter dan de categorie S1000 drones en zal er een maximale afmeting binnen deze categorie komen.

Zodra we meer nieuws hebben, melden we dit direct aan jullie….

———————————————————————————–

Update 19-6-2015 

Vandaag is er vanuit de staten generaal uitstel aangevraagd omtrent de nieuwe regelgeving 1-10-2015
De “Mededeling Europese luchtvaartmarkt voor het veilige en duurzame civiele gebruik van drones” en zal op donderdag 3 september 2015 opnieuw herzien worden.
Tot die tijd is er geen uitsluitsel op de nieuwe regelgeving en is de verwachting dat 1-7-2015 ook uitgesteld zou worden als datum voor intreding nieuwe civiele regelgeving.
Of de deadline (die gesteld is door minister Mansveld) per 1 oktober wel gehaald word als september de case “Mini-Drones” als hamerstuk op de agenda staat, lijkt ons het niet heel onwaarschijnlijk dat ook deze datum ver vooruitgeschoven word.
Tot zo ver voor de hobbyisten toch een zonnige zomer…

Besluitvorming uitgesteld