Berichten

Luchtvaartpolitie reageert sneller op meldingen

Luchtvaartpolitie reageert sneller op meldingen

De luchtvaartpolitie gestationeerd te schiphol, voert dagelijks controles uit op diverse aviation activiteiten waaronder 99% al het luchtverkeer op en om Schiphol. Ook al het droneverkeer word nauwlettend in de gaten gehouden met mbt het juiste gebruik in de hobbyisten en bij professionele inzet op Pre-flight checklists, verplichte keuringen en overige voorbereidingen.
Drones worden vandaag de dag steeds meer ingezet bij dagelijkse activiteiten , w.o. tv-producenten, makelaars, producenten en meer commerciele activiteiten. Met een enorme groei van z’n 100.000 drones per jaar zijn ze nu al niet meer weg te denken uit de maatschappij. Daar waar bij de meeste hobbymatige inzet de regels soms niet (voldoende) bekend zijn, doet de overheid haar best deze met een gloednieuwe campagne onder de aandacht te brengen.

Hieronder kan je meekijken op een controle die de luchtvaartpolitie dagelijks uitvoert. Ook al is dit stukje na alle waarschijnlijkheid in scene gezet, de uitvoering en vervolging van verkeerde inzet kan je duur komen te staan…

Bron : Schiphol

Details van de nieuwe regelgeving per 1-7-2015

Bij het gebruik van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel Drones genoemd, maakt Nederland onderscheid tussen particulier/recreatief en beroepsmatig gebruik.

Particulier/Recreatief

Particulieren mogen met bepaalde drones vliegen, als zij zich aan de regels houden. De drone moet bijvoorbeeld altijd voor de piloot zichtbaar zijn. En binnen de bebouwde kom mag niet gevlogen worden. Op het particulier/recreatief gebruik van RPA is de regeling modelvliegen van toepassing. Meer informatie staat op de webpagina’s van Rijksoverheid.nl.

Beroepsmatig gebruik

Met beroepsmatig of zakelijk gebruik van RPAS wordt het gebruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk bedoeld. Op het beroepsmatig gebruik zijn het Besluit met regels voor- en de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing. Bedrijven of beroepspiloten mogen een RPA alleen gebruiken als ze een vergunning hebben van de ILT.

Ontheffingen verdwijnen
De ILT kan tot uiterlijk 1 juli 2015 ontheffing voor beroepsmatig gebruik verlenen aan bedrijven en piloten voor:
RPA’s met een gewicht tot 150 kg;
Het gebruik binnen het zichtbereik van de piloot en/of assistent ((Extended) Visual Line Of Sight) op veilige afstand van de bebouwde kom, mensenmenigten, rail- en wegverkeer en de luchtvaart.
Maximaal 1 jaar (NB de geldigheidsduur van een ontheffing vervalt niet bij de inwerkingtreding van het vergunningenregime).

 

Verder blijven door de ILT aan buitenlands RPAS operators (piloten) verleende ontheffingen geldig voor de termijn waarop deze van toepassing is. Dit geldt ook voor speciale ontheffingen voor het gebruik van RPA met een groter zichtbereik dan (Extended) Visual Line Of Sight, met een grootmaatschappelijk belang.

Hoogte drones nieuwe regelgeving
Voor beroepsmatig gebruik verstrekt de ILT vanaf 1 juli 2015 vergunningen voor:

Bedrijven: ROC – RPAS Operator Certificate
Piloten: RPA-L – vliegbewijs
Toestel: S-BVL – Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid
Onderhoud: Technische keuring volgens IDCA door erkend bedrijf
Opleiding: geregistreerde RPAS vliegschool (modules T/P)
NB Zo gauw de aanvraagformulieren voor deze vergunningen gereed zijn, worden ze gepubliceerd.

Gebruiksbeperkingen
Voor beroepsmatig gebruik gelden de volgende gebruiksbeperkingen zoals ook verwerkt in de regelingen en vergunningen;

Bron: Rijksoverheid